Slang dragning

Slang dragning : Hand verktyget Dragman är ett hjälpmedel  vid slang dragning av olika typer av slangar. Man får ett stadigt ergonomiskt grepp runt slangen med Dragman extra kraft , bättre kontroll vid slang dragning. Särskilt vintertid då slangen kan vara  blöt, isig och snö t.ex vid slamsugning så kommer Dragman till stor hjälp.

Ergonomiskt bättre med Dragman då man håller i ett handtag, istället för att greppa med bara händerna runt en grov slang. Skonsammare mot händer armar axlar rygg  med mindre sjukskrivningar som följd..

Att greppa och dra en slamsugnings slang kortare eller längre sträckor är ett jobbigt arbetsmoment. Är det då vinter och  slangen är hal och handskarna också är blöta och hala så får man greppa ordenligt med händerna för att få slangen med sig.

Med Dragman så håller man sina arbetskläder renare och påföljden blir att smittorisken blir mindre.

Även när man jobbar med slamkakan i en avloppsbrunn så är vertyget  Dragman till stor hjälp.  Man håller slangen med vertyget när man suger bort slamkakan, man har en bra kontroll på slangen så den inte får ett för stort tag i slamkakan och far ner på botten på brunnen, mycket vanligt då man inte orkar hålla mot slangen med bara händerna.

Skulle slangen ändå hamna långt ner i brunnen så är det enklare att dra upp den med verktyget då man har bra grepp och enkelt att greppa om när man lyfter slangen.

Slangdragning av en fibernät eller jordvärme slang längre sträckor kan kännas i händer och armar då det blir tyngre och tyngre ju längre slang man drar. Har man då verktyget Dragman som är ergonomiskt att hålla i så under lättar det detta  arbetsmoment

Även spolslangar som man skall dra in i t.ex byggnader och upp och ner för trappor  kan påfresta händer och armar, känner man även då att man har ett ergonomiskt bra grepp så underlättar det även  då slang dragningen.

Att förflytta en tung slang med betong i blir också lättare med Dragman. Oftas skall man dra en betongslang en längre sträcka t.ex in i byggnader, även där fungerar det med verktyget och man slipper få allt för mycket betong på kläderna.

Att förflytta grova tunga torrsugningsslangar som man oftas lägger över axeln eller under armen så underlättar det med ett ergonomiskt verktyg som Dragman

Slangdragning vid  mark dränering så använder man  Dragman, det underlättar när man skall hanterar en bångstyrig dräneringsslang, och man slipper dom vassa vid slang dragning av  en dräneringsslangen. Man  håller även arbetskläderna renare då det är mindre risk att dräneringsslangen kommer åt kläderna.

Slangverktyget Dragman anpassas efter slangens storlek och material. En slang som är lite ömtåligaret så har verktyget Dragman ett skyddande gummi överdrag. Verktygen som man lägger fiber och jordvärme slang med har ett sådant gummiöverdrag

Finns i storlekarna: Slam och spolbilar Torrsugnings bilar 70mm 85mm 100mm115mm 165mm –  Betong industrin pumpbilar 68mm 98 mm –  Fibernätslang 40mm –  Jordvärmeslang 40mm –  Dräneringsslang 70mm – 160 mm –  Spolslang 30mm – 60mm

Passar bäst till slang av styvare material. Kan tillverkas i annan storlek