Dragsele

Dragsele:

Till Dragman finns det en produkt anpassad dragsele som man enkelt kopplar ihop med handverktyget Dragman. Dragselen är enkel att använda läggs över ena axeln och kopplas ihop med Dragman via en karbin hake. Via dragselen så för man över kraften till överkroppen så man avlastar händerna och armarna när man drar en slang eller kabel. Skall man dra en slang eller kabel längre sträckor blir det tungt. Kan då dra med en dragsele så underlättar det.