Dragman

Dragman: Verktyget Dragman är ett ergonomiskt handverktyg tillverkat av härdat verktygs stål och handtag av plast. Dragman använder man vid dragning av olika typer av slangar och kablar. Vanligtvis drar man med bara händerna. Men med Dragman får du ett stadigt grepp runt slangen eller kabeln, extra kraft och bättre kontroll, bättre grepp vid slang- eller kabeldragning.
Handverktyget Dragman finns i två utföranden, till slang med yttermått från från 68 mm – 165 mm och till slang och kabel med yttermått 30 mm – 60 mm. Dom handverktygen har ett gummi beklätt greppyta för att inte skada höljet.

Dragman är enkel att använda, man trär verktyget över slang eller kabel, går lika snabbt som om man skulle greppa med bara händerna. Skall man dra en slang eller kabel längre sträckor och man vill gör ett omtag så är det bara lyfta av verktyget och börja längre in på slang eller kabeln.

Med Dragman så minskar man risken för sjukskrivningar

När man inte behöver greppa runt en grov slang eller kabel med bara händerna utan att man använder ett ergonomiskt handverktyg så minskas överansträngningar inflammationer i händer, armar och en minskad risk för sjukskrivning.

Med Dragman så är det mindre risk att en lortig slang eller kabel kommer i kontakt med kläderna, som håller sig renare och mindre risk att man drabbas av någon bakterie med sjukdom som följd.

Verktyget Dragman anpassas efter storlek på slang eller kabel. Om man skall använda Dragman till kablar eller ömtåligare slang så är dessa verktyg försedd med ett gummiöverdrag så inte kabeln eller slangen skadas.
Utbildning och rådgivning hur man jobbar bäst med Dragman kan ordnas och vilka reservdelar och tillbehör t.ex hållare det finns att tillgå.

Verktyget Dragman är till för branscher där man skall dra en slang eller kabel kortare eller längre sträckor och där man tänker på personalens arbetsergonomi. Vissa branscher drar man slang eller kabel maskinellt men där man inte kommer åt att dra med maskin så kommer Dragman väl till pass.

Branscher som använder Dragman idag är: Slamsugning – Torr sugning – Betongindustrin – Fibernät Jordvärme – Markdränering – Elektriker – Kraftnät – Järnvägsbygge och underhåll.

Med Dragman kan man få utbildning och rådgivning hur man bäst jobbar med handvertyget och vilka produkter som den bäst lämpat till. Och vilka tillbehör t.ex en hållare för verktyget och vilka reservdelar det finns att tillgå.

One thought on “Dragman

  1. Hej ja detta är ett utmärkt bra verktyg till allt vad kablar och slangar heter BO

Comments are closed.